Vervolgonderzoek Evaluatie in MVT-onderwijs

Een inspiratiegids met lesmodellen en evaluatietips

Leerkrachten moderne vreemde talen (MVT) in het secundair onderwijs in Vlaanderen worstelen met evaluatie- en rapporteringsmanieren die het leerproces van een steeds diversere groep leerlingen én hun eigen onderwijspraktijk moeten bijsturen. Volgens het gevalideerd doelenkader moet doelgerichte ((semi-)authentieke) communicatie steeds voorop staan, waarbij in de praktijk gebruik kan gemaakt worden van gevarieerde, gedifferentieerde, formatieve en summatieve evaluatie met feedback. Met een inspiratiegids (online publicatie in 2025) willen we leerkrachten de handvaten geven om hiermee aan de slag te gaan op micro-, meso- en macroniveau, evidence-based en met aandacht voor en ingebed in goede praktijken en een gedragen talenbeleid.