Begrippenlijst

Alle didactische termen die we in ons materiaal gebruiken (in vet) worden uitgelegd in deze begrippenlijst. Abstracte begrippen krijgen telkens een concreet voorbeeld.