Nascholingen

Nascholingen 11 september 2023 (VOLZET), 13 november 2023, 09u00-16u00 - docAtlas

Voorpagina basismethode Frans A1

Begeleiding, ondersteuning en integratie van de ex-OKAN-leerling in de lessen Frans en toegang tot alle lesmaterialen.

Tijdens deze nascholing van één dag, gebaseerd op de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!, gaan we actief aan de slag met het ontwikkelde pedagogisch-didactisch plan (website) ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de (taalzwakke en /of) ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans.

Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal:

  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen
  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches
  • Een basismethode Frans A1 (leerling- en leerkrachtenversie)

Tijdens de sessie werpen we een blik op het wettelijk kader, hebben we het over een hedendaagse visie op meertaligheid en geven we jullie concrete suggesties om de beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast gidsen we jullie doorheen het materiaal en geven we jullie concrete tips om ermee op school aan de slag te gaan, m.a.w. om jullie startklaar te maken. Inschrijven voor 13 november 2023 hier.

Kostprijs: €100

Locatie: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

 

Nascholing 15 januari 2024 en 18 januari 2024 - 09u30-16u30 - CNO (UA, Boogkeers 5)

Voelt het geven van lessen Frans in grootstedelijke context aan als een dagelijkse uitdaging? Ben je op zoek naar concreet lesmateriaal om te differentiëren in heterogene klasgroepen? Wil je het basisniveau Frans van je taalzwakke en/of ex-OKAN-leerlingen bijwerken? Wil je een kader om na te denken over een aanpak op maat van deze leerlingen en een schoolgedragen visie op meertaligheid?  

Programma

DAG 1 

Tijdens deze nascholing gebaseerd op de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!, gaan we actief aan de slag met het ontwikkelde pedagogisch-didactisch plan (website) ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de (taalzwakke en/of) ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans. Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal: 

  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen 
  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches 
  • Een basismethode Frans A1 (leerling- en leerkrachtenversie) 

DAG 2 

Op dag 2 van de nascholing werpen we een blik op het wettelijk kader, verkennen we een hedendaagse visie op meertaligheid en de rol van de thuistaal binnen het moderne vreemdetalenonderwijs. We nodigen jullie uit om iemand van het beleidsteam mee te brengen en in dialoog te gaan.  

Inschrijven kan hier.