Nascholingen

Tijdens onze nascholing krijg je een code om ons volledige materiaal te downloaden.

Nascholing Frans voor heterogene klasgroepen en ex-OKAN-leerlingen (Vorming Défi!) - 10 september - KdG Campus Zuid: Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Programma

Lesgeven aan heterogene klasgroepen

 • We gaan actief aan de slag met een pedagogisch-didactisch plan ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de taalzwakke en/of ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans.
 • Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal:
  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen.
  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches.
  • Een basismethode Frans A1, zowel versie voor leerlingen als leerkrachten.
 • Dit pakket is ontwikkeld op basis van de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi! van onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs.

Doelstellingen

Na het volgen van deze bijscholing:

 • kan je de (talige) beginsituatie van je leerlingen in kaart brengen;
 • kan je actief inzetten op taalleerstrategieën in de lessen Frans;
 • kan je leerlingen remediëren tot het basisniveau Frans A1 a.d.h.v. onze basismethode;
 • kan je differentiëren a.d.h.v. onze fiches en lesmodellen.

Voor wie

 • Leerkrachten Frans in de 1e graad A/B-stroom.
 • Leerkrachten Frans in de 2e graad D, D/A en A-finaliteit.
 • Leerkrachten Frans in de schakelklas of in OKAN.

Er is geen voorkennis vereist.

Het team

Het traject wordt gegeven door een team van ervaren docenten.

 • Joëlle Verelst is docent Frans binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) en onderzoeker binnen het onderzoekscentrum Toekomstgedreven onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool. Haar expertise situeert zich vooral binnen het domein vreemdetalendidactiek, de integratie van ex-OKAN-leerlingen in het regulier (talen)onderwijs en het ontwikkelen van didactisch materiaal. Eerder was ze leerkracht Frans in het secundair onderwijs in de Antwerpse grootstedelijke context en docent Spaans in het volwassenenonderwijs.
 • Lien Fret is docent vakdidactiek moderne vreemde talen in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (VEBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Daarnaast is ze onderzoeker in het onderzoekscentrum Toekomstgedreven onderwijs, voornamelijk binnen de onderzoekslijn ‘ondersteuningsnoden van leerlingen in de grootstad’. Eerder was ze leerkracht Nederlands, Engels en leerkracht OKAN/NT2 in het secundair en het volwassenenonderwijs.

Praktisch

 • Wanneer

  • Dinsdag 10 september 2024, van 9 tot 16 u. 
 • Waar

 • Prijs

  • 135 euro, inclusief catering

Je kan je inschrijven via deze link