Nascholingen

Tijdens onze nascholingen krijg je een code om ons volledige materiaal te downloaden.

Nascholing Frans voor heterogene klasgroepen en ex-OKAN-leerlingen (Vorming Défi!) - op 7 februari (afgelopen) en 13 maart 2024 of 16 april en 14 mei 2024 - KdG Campus Zuid: Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Voorpagina basismethode Frans A1

Begeleiding, ondersteuning en integratie van de ex-OKAN-leerling in de lessen Frans en toegang tot alle lesmaterialen.

Lesdag 1: Frans + ex-OKAN / lesgeven aan heterogene klasgroepen

We gaan actief aan de slag met een pedagogisch-didactisch plan ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de taalzwakke en/of ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans.

Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal:

  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen.
  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches.
  • Een basismethode Frans A1, zowel versie voor leerlingen als leerkrachten.

Dit pakket is ontwikkeld op basis van de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi! van onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs.

Lesdag 2: een schoolgedragen visie op meertaligheid

We wisselen mogelijkheden uit rond de aanpak van ex-OKAN-leerlingen.

We verkennen een hedendaagse, schoolbreed gedragen visie op meertaligheid en de rol van de thuistaal binnen het moderne vreemdetalenonderwijs.

Kom zélf delen hoe jullie met de methode en/of fiches aan de slag zijn gegaan en waar jullie tegenaan lopen. Je kan ook een vakhoofd, zorgcoördinator of iemand van het beleidsteam aanmoedigen om deel te nemen.

Je kan je inschrijven voor één of beide dagen via deze link

 

Nascholing 15 januari 2024 en 18 januari 2024 - 09u30-16u30 - CNO (UA, Campus Drie Eiken, Wilrijk)

Voelt het geven van lessen Frans in grootstedelijke context aan als een dagelijkse uitdaging? Ben je op zoek naar concreet lesmateriaal om te differentiëren in heterogene klasgroepen? Wil je het basisniveau Frans van je taalzwakke en/of ex-OKAN-leerlingen bijwerken? Wil je een kader om na te denken over een aanpak op maat van deze leerlingen en een schoolgedragen visie op meertaligheid?  

Programma

DAG 1 

Tijdens deze nascholing gebaseerd op de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!, gaan we actief aan de slag met het ontwikkelde pedagogisch-didactisch plan (website) ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de (taalzwakke en/of) ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans. Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal: 

  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen 
  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches 
  • Een basismethode Frans A1 (leerling- en leerkrachtenversie) 

DAG 2 

Op dag 2 van de nascholing werpen we een blik op het wettelijk kader, verkennen we een hedendaagse visie op meertaligheid en de rol van de thuistaal binnen het moderne vreemdetalenonderwijs. We nodigen jullie uit om iemand van het beleidsteam mee te brengen en in dialoog te gaan.  

Inschrijven kan hier.