Bibliografie

Gebruikte bronnen:

Methodes FLE/FLS

 • Barthélémy, F. (2019). Rendez-vous en France A 1.1. Maison des langues.
 • Bertaux, L., Calvez, A., & Ripaud, D. (2019). Bonjour et bienvenue ! - En Français A1.1 - Livre + CD. Didier.
 • Claeys, N. et. al. (2021). Nouveau quartier français 3. Pelckmans.
 • Claeys, N. et. al. (2022). Nouveau quartier libre 4. Pelckmans.
 • Cuylaerts P. et. al. (2021). C’est gagné 3. Van In.
 • De Pessemier J. et. al. (2015). Quartier français 3. Pelckmans.
 • De Pessemier J. et. al. (2019). Quartier français 4. Pelckmans.
 • Jarlang, A., Pellé, M., & A.Q. (2020). À la une 1 (A1). Au cœur du monde francophone. Editions Maison des Langues.

Eindtermen en leerplannen

Andere

 • AGODI [Website] Rapport onthaalonderwijs OKAN 2016-2018. Geraadpleegd op 5 oktober 2019,van http://www.agodi.be/publicaties-onthaalonderwijs-anderstalige-nieuwkomers-okan
 • AGODI [Website] Cijfermateriaal - Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van https://www.agodi.be/cijfermateriaal-onthaalonderwijs-anderstalige-nieuwkomers
 • Appel, R., & Vermeer, A. (1994). Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs (1ste ed.). Coutinho.
 • Bossers, B., & Kuiken, F. (2015). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (2de ed.). Coutinho.
 • Burg, C. V. D., & Berben, M. (2017). Activerende en passende werkvormen (2de ed.). CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
 • Cherqui, G., & Peutot, F. (2015). Inclure: français de scolarisation et élèves allophones. Hachette (FLE).
 • Coenen, S., Michiels, S., Steenackers, G., Taverniers, C., Vandenbroucke, H., & GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. (2018). Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen “apart” verhaal. Politeia.
 • Coubergs C., Struyven K., Engels N. Cools W, De Martelaer K. (2018). Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen. Acco.  https://didactiefonline.nl/artikel/edr-in-de-schijnwerpers
 • Cummins, J. (1979). Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children. Review of Educational Research, 49(2), 222–251. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van https://doi.org/10.3102/00346543049002222
 • Cuq, J., & Gruca, I. (2018). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde: Buch (4e     édition). Hueber Verlag GmbH.
 • De Bruyne, L., Decroos, N., Hauben, M., & Sterckx, M. (2016). Wegwijs in OKAN. Brochure voor het secundair onderwijs. Centrum voor Taal en Onderwijs.
 • Dönszelmann, S., & Beuningen, C. (2020). Handboek vreemdetalendidactiek (1ste ed.). Coutinho.
 • Dubus, Q. (2014). FLE, FLS, FLSco: quelles ressources pour une Classe d’Accueil ?: A destination d’un public de primo-arrivants âgés de 11 à 16 ans dans un collège en France (Omn.Univ.Europ.) (French Edition). Éditions universitaires européennes.
 • Dweck, C. S. (2006). Mindset: the new psychology of success. New York: Ballantine. 
 • Fonteyn S. (2019). Spreekkansen verhogen van OKAN en ex-OKAN-leerlingen. CNO-nascholing.
 • Fonteyn S. (2019). Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen. CNO-nascholing.
 • Geerts, W., & Dijk, M. (2018). Doeltreffende didactiek (1ste ed.). Coutinho.
 • Gielen, S., & Işçi, A. (2015). Meertaligheid: een troef! (1ste ed.). Abimo.
 • Integratiebeleid Vlaanderen, OKANS (2017) Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen. Geraadpleegd op 5 oktober 2019, van http://integratiebeleid.vlaanderen.be/cartografie-en-analyse-van-het-onthaalonderwijsvooranderstalige-nieuwkomers-en-okan-leerlingen
 • Www.meertaligheid.be. (2017). Geraadpleegd op 21 april 2021, van https://meertaligheid.be/overmeertaligheid-be
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2019, 1 oktober). De ex-OKAN leerling in de vervolgschool. Geraadpleegd op 27 april 2021, van https://cached-api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/da333bc5-dff4-4b74-b75b-14df3efdfbaa/attachments/MLER_025_De%20ex-OKAN-leerling%20in%20de%20vervolgschool.pdf
 • Kwakernaak, E. (2015). Didactiek van het vreemdetalenonderwijs (2de ed.). Coutinho.
 • Luyckx, W. (2016, 3 februari). Planmatig differentiëren tijdens een instructieles [Presentatieslides]. Geraadpleegd op 12 februari 2022, van https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/ns1617/mappptal28/docal28
 • Minnema, L. (2018). Woordenstroom. Coutinho.
 • Onderwijscentrum Gent. (2017). www.meertaligheid.be. Meertaligheid. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van https://meertaligheid.be/
 • Onderwijs Vlaanderen. Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs, omzendbrief SO 64 (1999). Geraadpleegd op 3 februari 2020, van https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
 • Onderwijs Vlaanderen: Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds gewoon secundair onderwijs, omzendbrief SO 75 (2006). Geraadpleegd op 1 oktober 2019, van http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13123
 • Onderwijs Vlaanderen: Ontwikkelingsdoelen voor OKAN. Geraadpleegd op 28 oktober 2019, van http://eindtermen.vlaanderen.be/secundaironderwijs/okan/ontwikkelingsdoelenOkan.pdf
 • Onderwijs Vlaanderen: Wat is onthaalonderwijs. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-is-onthaalonderwijs
 • Orioni, M. (2019). Hoeveel talen spreek jij?: wat je altijd al wilde weten over meertaligheid (Dutch Edition) (01 editie). Niño.
 • Paunesku, D., Walton, G. M., Romero, C., Smith, E. N., Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2015). Mind-set interventions are a scalable treatment for academic underachievement. Psychological Science, 26, 784-793.
 • Rasir, M. (2020). Communicatief talenonderwijs in de praktijk (1ste ed.). Gompel&Svacina Bv.
 • Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction. Geraadpleegd op 28 april 2021, van https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Rosenshine.pdf
 • Scholengroep Rivierenland. (2010). Werk jij al met ADI? Geraadpleegd op 28 april 2021, van http://www.scholengroep-rivierenland.be/_rvlextended/bestanden/tKrijtlijntje/'t%20Krijtlijntje%202010%20nr%2004%20(okt-nov-dec).pdf
 • Smets W. (2018). Slim differentiëren. Van In.
 • Steunpunt GOK (2005). Eindrapport van een onderzoek naar de doorstroming van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs in de eerste drie jaar na de onthaalklas in Vlaanderen (2003-2005). Geraadpleegd op 1 oktober 2019, van http://www.cteno.be/downloads/publicaties/sterckx_2006_wat_is_er_nog_van_onze_dro          en.pdf
 • Smyth, E., Darmody, M., McGinnity, F., & Byrne, D. (2009). Adapting to Diversity: Irish Schools and Newcomer Students. ESRI, ESRI Research Series 8.
 • Steunpunt Onderwijsonderzoek, Hooft, H., Gobyn, S., & Van den Branden, K. (2019). VROEGE START? Een analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs. Steunpunt Onderwijsonderzoek. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van http://steunpuntsono.be/wp content/uploads/2019/05/VrijeRuimte_OD1_ReviewVreemdetalen_definitief.pdf
 • Steunpunt Onderwijsonderzoek, Vanbuel, M., Boderé, A., & Van den Branden, K. (2017). HELPEN   TALENBELEID EN TAALSCREENING TAALGRENZEN VERLEGGEN? Een reviewstudie naar effectieve taalstimuleringsmaatregelen. Steunpunt Onderwijsonderzoek. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2017/05/OL1.5_1.pdf
 • Struyven K., Coubergs C., Gheyssens E., Engels N. (2016). Ieders Leer-Kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Acco.
 • Struyven, K., & Gheyssens, E. (2019). Binnenklasdifferentiatie in de praktijk (1ste ed.). Acco.
 • Vandecandelaere, M. (2016). Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Lannoo.
 • Vandecandelaere, M. (2020). Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers (1ste ed.). Lannoo.
 • Van den Akker J., Bannan B., Kelly A., Nieveen N., Plomp T., (2013).  Educational Design Research. SLO.
 • Van den Branden, K. (2000). Taakgericht onderwijs in een notendop. Taalunie. Published. Geraadpleegd op 12 februari 2020, van https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/meer-publicaties-lager/van-den-branden-2000-taakgericht-onderwijs-in-note.pdf
 • van der Vegt, A. L., Kieft, M., Bekkers, H., & Oberon. (2019 mei). Differentiatie in de klas: wat werkt? Geraadpleegd op 27 april 2021, van https://www.kennisrotonde.nl
 • van der vegt, A. L., & Kramer, D. (2020, 1 oktober). Wat is de effectiviteit van het directe instructie-model op de leervorderingen van leerlingen, in het bijzonder in het voortgezet onderwijs? Geraadpleegd op 27 april 2021, van https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/directe-instructie
 • Veenman, S. (2001). Directe instructie. Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • Vleesschauwer, E., & GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (Brussel). (2016). Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school. Politeia.
 • Westhoff G. J. (2008). Een “schijf van vijf” voor het vreemdetalenonderwijs. Westhoff & F. Staatsen (Eds.), In Duitsland spreek ik gewoon Duits. Taalonderwijs aan taalzwakke leerlingen (pp. 37-47). NaB/MVT en SLO.
 • Ziegler, N., & Mackey, A. (2011). TASK-BASED LANGUAGE TEACHING: A READER. Kris Van den Branden, Martin Bygate, and John M. Norris (Eds.). Benjamins. 2009. Pp. viii + 512. Studies in Second Language Acquisition, 33(3), 474–475. Geraadpleegd op 12 februari 2020, van https://doi.org/10.1017/s027226311100012x
 • Zijlmans, L., & Haar, T. O. A. F. (2014). Lesvaardig. Basisdidactiek NT2. (1ste ed.). Amsterdam University Press.

Geraadpleegde bronnen (achtergrondinfo):