Kijkwijzer taalleerstrategieën

De kijkwijzer met strategieën bevat alle strategieën waaraan ex-OKAN-leerlingen volgens de ontwikkelingsdoelen van OKAN al gewerkt hebben en de strategieën die ze volgens de nieuwe leerplannen op het einde van de eerste en de tweede graad moeten beheersen. 

Op de fiches en in de basismethode Frans wordt telkens expliciet verwezen naar de strategieën.