Fiches voor binnenklasdifferentiatie

Info

De fiches voor binnenklasdifferentiatie suggereren een mogelijke vaste lesopbouw en bieden concrete didactische tips afhankelijk van de te bereiken doelen en in functie van de noden van de (ex-OKAN-)leerlingen. Meerdere fiches zijn ook onderling combineerbaar in één les of in een lessenreeks.

De didactische visie achter de fiches en het bijhorende lesmateriaal:

  • De fiches laten jou als leerkracht kennismaken met een nieuwe mindset. Ze bieden je concrete ideeën en handvatten om keuzes te maken in functie van de noden van je leerlingen.
  • We zetten expliciet in op taalleerstrategieën, binnenklasdifferentiatie (BKD) en integratie:
    • Zowel op eerder verworven strategieën, kennis en vaardigheden (uit OKAN, andere vreemde talen, moedertaal, …) én nieuwe strategieën i.f.v. de leerplannen Frans.
    • We maken regelmatig gebruik van bepaalde differentiatietechnieken die geschikt zijn voor ex-OKAN-leerlingen en taalzwakke leerlingen: bijv. preteaching, verlengde instructie (SOS-tafel, miniklas), …
    • Waar mogelijk integreren we coöperatieve werkvormen die de integratie en actieve deelname van alle leerlingen in de les bevorderen.
  • Per fiche worden er één of meerdere uitgewerkte voorbeeldlessen aangeboden, met bijhorend extra lesmateriaal Frans, op niveau van een 2e graad D en D/A-finaliteit. Alle lesvoorbereidingen zijn gebaseerd op bestaande methodes Frans, wat leerkrachten moet aanmoedigen en inspireren om de transfer te maken naar hun eigen methode of met eigen bestaand materiaal aan de slag te gaan, zonder al te grote ingrepen.

Voorbeeldlessen

Bij fiche 1: 3 D-finaliteit - La négation

Bij fiche 1: 4 D-finaliteit - Le conditionnel passé

Bij fiche 2: 3 D-finaliteit - Vocabulaire La maison

Bij fiche 2: 3 D/A-finaliteit - Vocabulaire La famille

Bij fiche 3: 4 D-finaliteit vaardigheidsles

Bij fiche 4: 4 D/A-finaliteit schriftelijke interactie