Basismethode Frans A1

Info

Wanneer uit de analyse van de beginsituatie of uit de ‘warme’ overdracht van de OKAN-school blijkt dat de ex-OKAN-leerling geen of een zeer beperkte basiskennis Frans heeft, kan de basismethode Frans A1 ingezet worden om deze leerachterstand weg te werken.

De didactische visie achter de basismethode Frans A1:

 • Focus op reeds gekende taalleerstrategieën vanuit OKAN en/of de eigen talige achtergrond van de ex-OKAN-leerling (kennisreservoir).
 • Specifieke didactiek van tweedetaal- en vreemdetaalverwerving en de specifieke noden van deze diverse doelgroep:
  • Focus op uitspraak
  • Focus op spaced en retrieval practice (gespreid oefenen en vaak herhalen)
  • Niet-contrastief (geen Nederlandse vertaling)
  • Visuele en non-verbale ondersteuning
  • Formatieve evaluatie
  • Taakgericht

Deze didactische principes moeten ook zichtbaar zijn in de lessen zelf, het is m.a.w. geen zelfstudiepakket.

Meer info over de inzetbaarheid van de basismethode is terug te vinden in de flowchart en in de bijhorende handleiding.

Hier vind je nieuwe links voor niet-werkende verwijzingen in modules

Modules 2-9

Bijlagen en extra materiaal bij modules 2-9

Extra online oefenmateriaal op de werkwoorden

Via volgende online oefeningen kunnen de leerlingen de verschillende tijden van de werkwoorden die in de basismethode Frans en in annexe 3 en 4 aan bod komen zelfstandig inoefenen:

Extra online oefenmateriaal op de woordenschat in annexe 1 en 2

Via volgende online oefeningen kunnen de leerlingen de woordenschat van annexe 1 en annexe 2 bij de basismethode Frans zelfstandig inoefenen:

 • Annexe 1: le vocabulaire de la maison et des meubles
 • Annexe 2: le vocabulaire des vacances et des voyages